تجهیزات و امکانات

تجهیزات و امکانات

 • تعمیر مناسب که متعلق به خود پوهنحَی بوده و در صورت واگذاری همه بخش های آن به پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی مشکلات موجود را از ناحیه مکان درسی بطور کامل مرفوع میسازد؛
 • صنوف درسی به چوکی، تخته سفید و پروجکتور مجهز هستند، اما از امکانات گرمایی و سرمایی بی بهره اند؛
 • کمیته های امتحانات، تضمین کیفیت، نشرات و تحقیقات علمی، بورسیه ها، نظم و دسپلین و کریکلم در این پوهنحَی فعالیت مینمایند. البته فعالیت کمیته های تضمین کیفیت و امتحانات برجسته تر میباشد؛
 • در کتابخانه اختصاصی این پوهنحَی؛ حدود 10000 جلد کتاب از آنجمله 8000 جلد کتاب اختصاصی رشته های حقوق، اداره و سیاست و 2000 جلد کتاب عمومی موجود است. از جمله کتابهای فوق 1200 جلد کتاب حقوقی و سیاسی به زبان انگلیسی و حدود1000 جلد کتاب فقهی و حقوقی به زبان عربی است؛
 • جهت استفاده بهتر از اوقات فراغت محصلان، اتاق مطالعه مجهز به وسایل مورد نیاز در طبقه دوم فاکولته حقوق و علوم سیاسی تجهیز شده است؛
 • اتاق های مجهز برای برگزاری سمینارها، ورکشاپ ها، محاکم تمثیلی و گفتمان های علمی؛
 • دو اتاق مجهز به تعداد 42 پایه کمپیوتر برای محصلان ذکور و اناث موجود میباشد؛
 • کلینیک حقوقی: به عنوان مرکز آموزش مهارتهای عملی حقوقی برای محصلان و همچنین مرکزی برای ارائه خدمات حقوقی رایگان در بخش های دفاع از متهم بی بضاعت، مشوره دهی و آگاهی دهی حقوقی از سال 2009 فعالیت می نماید.
 • مرکز حاکمیت قانون و حقوق بشر: برای به صحنه آوردن مفهوم حاکمیت قانون، ایجاد جامعه قانونمند و تلاش جهت کاهش فساد اداری و ارائه مشوره های مسلکی به ادارات دولتی، در سال 2012 به همکاری موسسه ) Public Private Partnership ( توسط کشور ایالات متحده امریکا ایجاد شده است؛
 • کلینک عدالت غیر رسمی یا ADR : این کلینیک به همکاری انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا برای مدت بیش از یک سال فعالیت نمود. در این مدت توانست تعدادی از شواراهای قریه جات را با مبانی حقوقی حل اختلافات آگاه ساخته و از جانب دیگر محصلان به شیوه های عرفی حل منازعات نیز آشنایی حاصل نمودند؛
 • مرکز آموزش های حقوقی پوهنتون هرات: در جریان دوسال گذشته کارهای مقدماتی به منظور ایجاد این مرکز انجام یافته است، تا بتواند فعالیت خویش را به منظور ارائه برنامه های ارتقاء ظرفیت به ادارات و نهادهای حقوقی حوزه غرب در جریان سمستر خزانی سال تحصیلی 1394  ه.ش. آغاز نماید؛
 • مرکز آموزش زبان فرانسوی: این مرکز به همکاری مالی و تخنیکی بخش فرهنگی سفارت فرانسه به منظور آموزش زبان فرانسوی به شکل عمومی و تخصصی در رشته حقوق از چهار سال به این طرف فعالیت می کند؛
 • مرکز آموزش زبان انگلیسی حقوقی: این مرکز به همکاری مالی مؤسسه استقرار حاکمیت قانونی ) DPK ( در زمینه آموزش زبان انگلیسی حقوقی برای استادان و محصلان این پوهنحَی از سال 2006 به این طرف فعالیت می نماید؛
 • فعالیت های ورزشی و تفریحی: محصلان این نهاد تحصیلی در عرصه رقابت های ورزشی از جمله فوتبال، والیبال و شطرنج فعالیت دارند. سیرهای علمی و تفریحی به خصوص برای محصلان طبقه اناث و هم محصلان خارج از ولایت هرات از جمله فعالیت های دیگری است که حسب امکانات عملی شده است؛
 • انجمن محصلان پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی نیز با اشتراک نمایندگان همه محصلان ذکور و اناث به فعالیت های علمی، فرهنگی و تفریحی محصلان انسجام میدهد؛
 • سایر فعالیت های علمی و عملی : اشتراک در رقابتهای محاکم تمثیلی از قبیل محکمه تمثیلی حقوق بین الملل عمومی مشهوربه ٬Jessup حقوق رسانه ها و حکمیت تجارتی مشهور به Vis Moot Court Competition . فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات در مسابقات داخلی و بین المللی بهترین نتیجه ممکن را در طی سه سال گذشته از آن خود نموده است. شایان تذکر است که استادان و محصلان این پوهنحَی همچون سایر اعضای پوهنتون هرات بطور آزادانه میتوانند از خدمات کتابخانه مرکزی پوهنتون هرات، کتابخانه های اختصاصی سایر پوهنحَی ها، میدان های ورزشی و سایر خدماتی که از جانبپوهنتون هرات ارائه میگردد، نیز استفاده نمایند.