کمیته های پوهنځی

معرفی کمیته ها

کمیته امتحانات: این کمیته از آغاز تأسیس فاکولته تا به این روز در چوکات این فاکولته فعالیت داشته و وظایفی را از قبیل برگزاری امتحانات شفاف و عادلانه بررسی و مطابقت دادن سوالات امتحان با معیار های اکادمیک و رسیدگی به مشکلات محصلان در جریان امتحانات را به عهده دارد.

کمیته تضمین کیفیت: این کمیته به تأسی از پالیسی وزارت تحصیلات عالی و به منظور بهبود کیفیت تدریس و سیر صعودی آن و معیاری ساختن سیستم تدریس با استندرد های پذیرفته شده علمی تأسیس گردیده است.

کمیته نظم و دسپلین: این کمیته به منظور پیگیری موضوعات انضباطی و دسپلینی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی تأسیس گردیده است.

کمیته نشرات و تحقیقات: این کمیته به منظور تنظیم امورات مربوط به نشر مقالات و تحقیقات علمی اساتید و محصلان در چوکات این فاکولته فعالیت داشته است .

کمیته بورسیه ها: این کمیته به منظور توزیع عادلانه بورسیه های دوره لیسانس، ماستری و دکترا در چوکات این فاکولته فعالیت مینماید.

کمیته فرهنگی ورزشی: این کمیته به منظور هماهنگ سازی برنامه های ورزشی و فرهنگی پوهنحی ایجاد شده است که اعضای این کمیته نظارت همه جانبه از برنامه داخل پوهنحی انجام میدهند.

کمیته کاریکلم: این کمیته از آمران دیپارتمنت های چهارگانه و دیگر اعضای دیپارتمنت تشکیل گردیده که به منظور بازنگری به کورسهای پیشنهادی دیپارتمنت ها و مفردات درسی نظارت میکند.

کمیته خدمات محصلین: این کمیته به منظور رسیدگی به مشکلات محصلین و معرفی انها به برنامه های آموزشی و... ایجاد شده است.

کمیته استراتیژی پلان : این کمیته مسئولیت طرح اصلاح و نظارت از تطبیق استراتیژی پلان فاکولته را بر عهده دارد و به عنوان کمیته دائمی تمام روند ساخت و تطبیق پلان استراتیژی را بر عهده دارد.

کمیته آموزش الکترونیک : این کمیته زمینه آموزش آنلاین را در سطح فاکولته فراهم می کند. بررسی زمینه های تطبیق برنامه، سنجش نیازمندی های برنامه و تطبیق عملی آن از وظایف اصلی این کمیته می باشد.

کمیته جندر: این کمیته بر بنیاد نیاز مبرم اجتماعی و سیاست های کلان اجتماعی تاسیس گردیده تا نگاه جنسیتی از اداره بدور ساخته شود و زمینه های همکاری و اجرای وظیفه مصئون و مطمئی برای تمام کارمندان و استادان بویژه بانوان فراهم گردد. این کمیته با برنامه ریزه مشخص نیاز های و ضرویات بانوان شاغل در محیط کار فاکولته را سنجش می کند و برای رفع آن تلاش می کند.

بورد ماستری : یکی از گروه های کاری در سطح فاکولته بورد ماستری است که زمینه راه اندازی برنامه یا برنامه های تحصیلی را در سطح رشته های حقوق و علوم سیاسی فراهم می کند. این تیم کاری از ابعاد مختلف زمینه سازی راه اندازی برنامه ماستری را در دستور کار دارد.

خلص سوانح رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

شهرت :

نام و تخلص : جمشید نیکجو عزیری

نام پدر:  محمد صدیق

سال تولد:  ماه میزان 1357 ه ش

ملیت : افغان

محل تولد:  ناحیه سر آسیا ولسوالی غوریان ولایت هرات  

محل سکونت:  ناحیه پنجم شهر هرات

شماره تماس : 0093 700413151

ایمل آدرس :  jn_azizy@yahoo.com

 

تجربیات کاری:

  1. رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات از - اواسط سال 1397 ه ش تا اکنون.
  2. معاونیت فاکولته در سالهای 1388 و1389 .
  3. عضویت در شورای ولایتی ولایت هرات به عنوان عضو منتخب شورا از سال 1384 تا 1388 .
  4. همکاری با مؤسسه ماکس پلانک آلمان از سال 2007 تا 2011 به شکل مقطعی.
  5. به عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول رادیو ندای صبح و تلویزیون سیمای غوریان از سال 2002 تا 2003 .
  6. تدریس در کورس ستاژ قضائی در دوره های 24 تا 27 .
  7. حضور در شورای علمی پوهنتون هرات و سایر کمیته های مربوطه از سال 1388 به بعد.

سابقه تحصیلی :

  1. دیپلوم بکلوریا از لیسه غوریان ولایت هرات سال 1378 ه ش.
  2. لیسانس حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون کابل سال 1382 ه ش.
  3. ماستر حقوق اساسی از دانشگاه غازی کشور ترکیه.