تاریخچه و فعالیت های کلینیک حقوقی پوهنتون هرات

برهمین اساس کلینیک حقوقی پوهنتون هرات در سال 1387 به منظور ارتقاء دانش مسلکی و کسب مهارتهای حقوقی عملی محصلان پوهنحی­های شرعیات و حقوق با حمایت مالی مؤسسه  Afghanistan   Open Society    ( OSA) به عنوان اولین مرکز کلینیکی در سطح افغانستان در چارچوب پوهنحی­های مذکور ایجاد گردید. این کلینیک بعد از اخذ مجوز رسمی از سوی بورد مستقل مساعدت­های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا تا کنون در بخشهای آموزش مهارت­های مسلکی سیستم اجراات  جزایی و مدنی  " وکالت ،پولیس،سارنوالی،محاکم، عدلیه و حقوق "برای محصلین پوهنحی­های شرعیات و حقوق ،ارائه مساعدت­های حقوقی رایگان برای اقشار بی بضاعت، زنان و اطفال و آگاهی دهی حقوقی عامه برای معلمین و متعلمین مکاتب هرات  خدمات ارزنده‏‏ای را ارائه نموده که سالانه بیش از 300 تن محصلین،معلمین،متعلمین،افراد متضرر و بی بضاعت از این برنامه ها مستفید شده اندعلاوه بر آن این کلینیک دارای یک صفحه فیس بوک تحت عنوانئ" کلینیک حقوقی پوهنتون هرات " که تعداد زیاد از شهروندان از طریق این صفحه مشکلات حقوقی خویش را مرفوع میسازند.

ازآنجائیکه تداوم فعالیت های کلینیکی مستلزم حمایت های مداوم ادارات ذیربط میباشد وزارت تحصیلات عالی با همکاری نهادهای بین المللی همایش ملی  را جهت جستجوی  راه حل برای چگونگی بقای این نهاد های حقوقی آموزشی را در تاریخ دهم دسمبر سال 2012 میلادی در شهر کابل برگزار نمود که کلینیک حقوقی پوهنتون هرات نیز ازموضوعات مورد بحث همایش مذکور بود که در نتیجه آن اولین دستاوردهای قابل توجه کلینیک حقوقی پوهنتون که شامل  به رسمیت شناخته شدن دروس عملی ونظری کلینیکی به عنوان بخشی از  کاریکولم درسی پوهنحی های حقو ق و شرعیات پوهنتون هرات و همچنان جذب بست های کدری برای نهاد مذکور می باشد به دست آمد.

اهداف:

اهداف اساسی این پروژه نظر به کارکرد های این اداره قرار ذیل است:

  • بلند بردن سطح آگاهی،توانائی و مهارت تدریس محصلین.
  • آگاه ساختن اقشار مختلف جامعه خصوصا طیف معلمین و متعلمین به حقوق اساسی آنها .
  • آگاهی دهی حقوقی برای افراد مختلف جامعه در قسمت قوانین ،مراجع قانونی حل مشکلات ، معضلات و روند سیستم محاکماتی در نهادهای عدلی و قضایی کشور..
  • داشتن یک جامعه ایده آل و عاری ازهرنوع تبعیض و ظلم.
  • دسترسی تمام افراد جامعه به محاکمه عادلانه و برخورداری از حقوق.
  • ایجاد وحدت ملی و رفع هر نوع اختلاف و نزاع.
  • تلاش درجهت ترویج ]حاکمیت قانون و احترام به آن در جامعه.
  • ارائه مساعدت­های حقوقی رایگان برای اقشار بی­بضاعت خصوصا زنان و اطفال
  • ایجاد یک برنامه عملی، تحصیلی حقوقی، همسان با برنامه­های درسی رشته­های حقوق و شرعیات پوهنتون هرات برای محصلان جهت بالا بردن مهارت­های مسلکی آنها آماده سازی محصلین برای ستاژقضایی و حارنوالی.